NVIDIA Quantum-2


Nowy przełącznik InfiniBand 400 Gb/s i platforma sieciowa oferują bezpieczną wielodostępną wydajność na potrzeby sztucznej inteligencji, analizy danych i aplikacji HPC.

NVIDIA ogłosiła NVIDIA Quantum-2, następną generację swojej platformy sieciowej InfiniBand, która oferuje ekstremalną wydajność, szeroki dostęp i zabezpieczenia wymagane przez dostawców usług przetwarzania w chmurze i centra komputerowe.

Najbardziej zaawansowana, kompleksowa platforma sieciowa, jaką kiedykolwiek zbudowano, NVIDIA Quantum-2 to platforma sieciowa InfiniBand 400 Gb/s, która składa się z przełącznika NVIDIA Quantum-2, karty sieciowej  ConnectX-7® i  jednostki przetwarzania danych BlueField-3® (DPU)  całe oprogramowanie obsługujące nową architekturę.

NVIDIA Quantum-2 zawiera kluczowe funkcje wymagane do obciążeń roboczych działających na obu arenach. Dzięki 400 Gb/s NVIDIA Quantum-2 InfiniBand podwaja sieci i potraja liczbę portów sieciowych. Przyspiesza wydajność trzykrotnie i sześciokrotnie zmniejsza zapotrzebowanie na przełączniki centrum danych, jednocześnie zmniejszając zużycie energii w centrum danych i zmniejszając przestrzeń w centrum danych o 7% każdy.

Dowiedz się więcej >>